Μαθήματα πλεκτικής με το χέρι 

στη Φιλότεχνη Λέσχη  Αχαρνών με τη Θωμαή Λίτου