Οι Σκοποί της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών 

 Στους Σκοπούς της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών περιλαμβάνεται:

1. Η ανάπτυξη της αγάπης προς όλες τις μορφές της τέχνης, τη λογοτεχνία και η διάδοση τους στη κοινωνία των Αχαρνών.

2. Η γνωριμία, επικοινωνία και συνεργασία όλων των καλλιτεχνών της πόλης μας καθώς και η ανάδειξη και προβολή τους, ιδιαίτερα των νέων.

3. Η ενίσχυση των μαθητών της πόλης μας για καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία.

4. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της Λέσχης και η  δημιουργία πνεύματος φιλίας & αλληλεγγύης.