Στη Στέγη της Φιλότεχνης Λέσχης, εντός του Οκτωβρίου,
θα συνεχίσει τη λειτουργία του, για το έτος 2022-2023
το Εργαστήρι Ζωγραφικής - Αγιογραφίας.

Τα μαθήματα παραδίδει ο ζωγράφος πτυχιούχος της ΑΣΚΤ
Σαργέντης Τάσος.

Επικοινωνία: 690 730 4487