Έκθεση ζωγραφικής Ευρύμαχου Κωστορίζου

15 έως 19 Ιουνίου 2022

 Εγκαίνια: 15 Ιουνίου ώρα 19:30 στο Καλλιτεχνείο Αχαρνών
(Αθανασίου Χειλίου 16)