Από τις αρχαιρεσίες της 27.01.2019 προέκυψε νέο διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση: 

Πρόεδρος: Παράσχου Ευτυχία
Αντιπρόεδρος: Κατάρας Αθανάσιος 
Γραμματέας: Μπαϊρακτάρη Ειρήνη 
Ταμίας: Μίχα Φανή 
Υπεύθυνος μουσικής: Δαμάσκος Δημήτριος
Υπεύθυνος εικαστικών τεχνών : Σαργέντης Αναστάσιος 
Υπεύθυνος λογοτεχνίας-ποίησης: Κρεμασμένου Κατερίνα 
Υπεύθυνος Θεάτρου-χορού: Δαμάσκος Σωτήρης 
Υπεύθυνος κινηματογράφου-φωτογραφίας: Δαμιανού Μαρία