Η Φιλότεχνη Λέσχη συμμετείχε μαζί με άλλους συλλόγους της πόλης μας, στο 6ο Φεστιβάλ του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών με τίτλο «ΑΧΑΡΝΗΣ».

Η συμμετοχή στο Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση της Διευθύντριας, του Συλλόγου των διδασκόντων και του Συλλόγου γονέων του 2ου Δημ. Σχολ. Αχαρνών, σε όσους συντελούν με την πολιτιστική τους δράση στην αειφορία και βιωσιμότητα της πόλη μας και της διατήρησης του σεβασμού στο όνομά της.

Η Φιλότεχνη παρουσίασε τους σκοπούς και τη δράση της, από τη δημιουργία της, εδώ και 19 χρόνια, έχοντας συμβάλλει ενεργά και αδιάλειπτα για την πνευματική και καλλιτεχνική αναζήτηση και δημιουργία, ιδιαίτερα των νέων και των μαθητών, της πόλη μας -θεσμοθέτηση διαγωνισμού ζωγραφικής για μαθητές της Α΄βάθμιας εκπ/σης, καθώς και διαγωνισμό ποίησης στη μνήμη του ποιητή Νίκου Λάδα, για μαθητές Β΄βάθμιας εκπ/σης- καθώς επίσης και με το σύνολο των δραστηριοτήτων της και των εκδηλώσεών της προσπαθεί για την αισθητική καλλιέργεια και πολιτιστική άνθηση στις Αχαρνές.