"Ανεξαρτησίες και εθνικές ταυτότητες στη Νότιο Αμερική"

Ο Σπύρος Χρηστάκης και οι ΑΩ εκδόσεις παρουσιάζουν στο αναγνωστικό κοινό το βιβλίο του συγγραφέα με τίτλο "Ανεξαρτησίες και εθνικές ταυτότητες στη Νότιο Αμερική. Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια εξήγησης της πολιτικής κατάστασης στην περιοχή και της δημιουργίας των νέων κρατών της Αργεντινής, Oυρουγουάης, της Παραγουάης και της Βολιβίας.
Οι επαναστάσεις για την ανεξαρτησία των ισπανικών αποικιών της Νοτίου Αμερικής ήταν για τους Ευρωπαίους ένα «σύνθετο» γεγονός. Στην αμερικανική ήπειρο η έννοια της εθνικής ταυτότητας είναι πολύ διαφορετική από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή. Η προσπάθεια δημιουργίας εθνικών κρατών στην γηραιά ήπειρο έγινε συνδέοντας το έθνος με το ένδοξο παρελθόν του. Η προσπάθεια εύρεσης γεγονότων στο ιστορικό παρελθόν αποτελούσε το μοναδικό ιδεολογικό έρεισμα της δημιουργίας των ευρωπαϊκών εθνικών κρατών.

Τα αμερικανικά έθνη δεν είχαν την δυνατότητα σύνδεσης της εθνικής ταυτότητας με το ένδοξο παρελθόν ,γιατί απλά δεν υπήρχε, έτσι οι πολιτικές-εθνικές ιδεολογίες στηρίχθηκαν στο παρόν, δηλώνοντας την πολιτική διαφοροποίησή τους από τη μητρόπολη και επίσης στον παράγοντα γη.

Παραθέτουμε απόσπασμα από το βιβλίο για το συγκεκριμένο προβληματισμό: Η οπτική των εθνικών ιστοριών των λατινοαμερικανικών κρατών, που αναφέρεται στην περίοδο της ανεξαρτητο-ποίησής τους από την μητρόπολη, στηρίζει το βασικό ιδεολογικό της πλαίσιο στην ύπαρξη μίας «εθνικής ωρίμανσης» των ισπανοαμερικανικών εθνών που αφυπνίζονται, επαναστατούν και τελικά ανεξαρτητοποιούνται. Θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι η εθνική ωρίμανση δεν προϋπήρξε των ανεξαρτησιών και ότι άλλα ήταν τα γεγονότα που προκάλεσαν την επανάσταση. Θα αναδείξουμε μια σειρά πολιτικών γεγονότων που εκτυλίχθησαν και στις δύο ηπείρους, με συνέπεια τη δημιουργία των καινούργιων αμερικανικών κρατών.Στο πρώτο μέρος του συγκεκριμένου συγγράμματος μελετήθηκε η δημιουργία της πολιτικής-εθνικής ταυτότητας στην Αντιβασιλεία του Ρίο Ντε Λα Πλάτα. Ο βασικός πρωταγωνιστής Μαριάνο Μορένο, είχε εκπονήσει μια ολόκληρη πρόταση για τη δημιουργία του «Νέου Κράτους». Στο δεύτερο μέρος έχουμε την μελέτη της ελληνικής εθνικής ταυτότητας μέσα από το «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος» του Αλέξανδρου Υψηλάντη.

ΑΩ εκδόσεις, 2015, σελ. 128, τιμή: 12ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 6,5%) ISBN: 978-960-9484-55-8.