ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016 ώρα 18.30, στη στέγη της λέσχης (οδός Εθνικής Αντιστάσεως 4  ), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

1.Οικονομικός Απολογισμός έτους 2015 (Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής) απαλλαγή ευθυνών Δ.Σ
2.Οικονομικός προϋπολογισμός   έτους 2016
3.Απολογισμός δράσεων έτους 2015.
4.Προγραμματισμός δράσεων έτους 2016                                        
5.Καθορισμός ποσού εγγραφής και ετήσιας συνδρομής
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή  28 Φεβρουαρίου 2016,την ίδια ώρα  ,στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ


H  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΑΝΗ ΜΙΧΑ