Ο «Κότινος», το ελαιόδεντρο – σύμβολο, που είχε υιοθετηθεί για ένα μήνα από τη Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών, συνεχίζει το ταξίδι του.

Τον «Κότινο» παρέλαβαν στις 16 Φεβρουαρίου 2015 από τη Στέγη της Φιλότεχνης Λέσχης ο πρόεδρος της Αντικαρκινικής Εταιρείας Αχαρνών κ. Παν. Καζανάς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αντικαρκινικής Εταιρείας, όπως επίσης και τα φάρμακα που είχαν συγκεντρωθεί από τη Λέσχη.

Τον "Κότινο" θα παραδώσουν στη συνέχεια στο Λαογραφικό Μουσείο Αχαρνών όπου θα μεγαλώνει και θα ριζώνει για ένα μήνα, ώστε να συγκεντρωθεί και άλλο φαρμακευτικό υλικό.