Στις 24 Φεβρουαρίου στη νέα στέγη της Φιλότεχνης Λέσχης, μια παλαιά οικία στην οδό Εθν. Αντιστάσεως αρ.4, έγινε η κοπή της πίτας για το νέο έτος 2013. Το νέο χώρο μας επισκέφθηκαν πολλά μέλη της Λέσχης αλλά και καινούργιοι φίλοι.

Το φλουρί της πίτας συνοδεύτηκε από ένα στεφάνι-γλυπτό που δώρισε η εικαστικός κ. Κωνσταντίνα Νίκα.