Καλούνται τα μέλη της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών σε τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 ώρα 19.00 στη νέα στέγη της Λέσχης.
( Εθνικής Αντιστάσεως 4 και Παύλου Μελά ), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2012 (Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής)
2. Προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων έτους 2013-02-13
3. Απολογισμός δράσεων έτους 2012
4. Προγραμματισμός δράσεων έτους 2013-02-13
5. Καθορισμός ποσού εγγραφής και ετήσιας συνδρομής έτους 2013-02-13
6. Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια Αρχαιρεσιών για την εκλογή εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν ρυθμίσει τη συνδρομής του.

Δήλωση υποψηφιότητας για Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή έως 22/02/2013Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Μαρτίου , χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Πριν την έναρξη της Γ.Σ. θα εγκαινιασθεί η νέα στέγη &
θα κοπεί η Πρωτοχρονιάτικη Πίτα (ώρα 18:30)

Καλή Χρονιά

Ο πρόεδρος                                              Η Γραμματέας
Θανάσης Κατάρας                                 Ασπασία Παπαγεωργίου