Καλούνται τα μέλη της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών σε

Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 14 Μαΐου 2023 και ώρα 19.00,
στη Στέγη της Φιλότεχνης Λέσχης, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Οικονομικός Απολογισμός ετών 2020 – 2021 – 2022 (Έκθεση Εξελεγκτικής     Επιτροπής).

2.  Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων έτους 2023

3.  Απολογισμός Δράσεων ετών 2020 – 2021 – 2022

4.  Προγραμματισμός Δράσεων έτους 2023

5. Καθορισμός ποσού εγγραφής ετήσιας συνδρομής, απαλλαγές, μειώσεις,  εκπτώσεις.

6.  Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια Αρχαιρεσιών για την Εκλογή Εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη
που έχουν εγγραφεί έως το έτος 2022.

Δήλωση υποψηφιότητας για Δ. Σ. και Εξελεγκτική Επιτροπή έως 13/5/2023.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή  28 Μαΐου, χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια ώρα,
στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. 


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ            ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ