Στη Στέγη της Φιλότεχνης Λέσχης, εντός του Οκτωβρίου, θα συνεχίσει τη λειτουργία του,
για το έτος 2020 – 2021 το Εργαστήρι Ζωγραφικής- ΑγιογραφίαςΜαθήματα παραδίδει ο ζωγράφος πτυχιούχος της ΑΣΚΤ, Σαργέντης Τάσος.
Τηλ. 697 247 0570 Η Στέγη της Φιλότεχνης Λέσχης βρίσκεται, επί της οδού Εθν. Αντίστασης 4, (Πλ. Καράβου).