Αχαρνές 10.01.2019 
Αρ Πρωτ.: 89 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Καλούνται τα μέλη της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών σε τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 ώρα 18.30, στα γραφεία της Λέσχης με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2018 (Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής)
2. Προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων έτους 2019
3. Απολογισμός δράσεων έτους 2018.
4. Προγραμματισμός δράσεων έτους 2019
5. Καθορισμός ποσού εγγραφής- ετήσιας συνδρομής ,απαλλαγές, μειώσεις,εκπτώσεις.
6. Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια Αρχαιρεσιών για την εκλογή εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη
που έχουν εγγραφεί μέχρι το 2018. 

Δήλωση υποψηφιότητας για Δ.Σ και Ελεγκτική επιτροπή έως 25\01\2019. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου , χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της λέσχης θα πραγματοποιηθεί μετά τη Γ.Σ
και τις αρχαιρεσίες (ώρα 19.30) Καλή Χρονιά. 

                                                               
Για το Δ.Σ. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ 


Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΑΣ