Μέλη και φίλοι της λέσχης στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας