ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται τα μέλη της Φιλότεχνης Λέσχης Αχαρνών σε τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 ώρα 18.30, στα γραφεία της Λέσχης(Εθνικής Αντιστάσεως 4),με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2016 (Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής)

2. Προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων έτους 2017

3. Απολογισμός δράσεων έτους 2016.

4. Προγραμματισμός δράσεων έτους 2017

5. Καθορισμός ποσού εγγραφής- ετήσιας συνδρομής ,απαλλαγές, μειώσεις

6. Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια Αρχαιρεσιών για την εκλογή εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα εκλέγειν καί εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν εγγραφεί μέχρι το 2016

Δήλωση υποψηφιότητας για Δ.Σ καί Ελεγκτική επιτροπή έως 10\02\17.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου , χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.


Η κοπή της Βασιλόπιτας της Φιλότεχνης θα πραγματοποιηθεί στη στέγη της λέσχης την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου,ώρα 19.30

 Καλή Χρονιά 


Για το Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΑΝΗ ΜΙΧΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ