Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου η" Στέγη της Φιλότεχνης" γέμισε πάλι με τα μέλη και τους φίλους της. Αφορμή αυτή τη φορά, ο κ. Σπύρος Χρηστάκης (Πτυχιούχος Ισπανικής Φιλολογίας) που  μας παρουσίασε το πόνημά του, "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΡΙΟ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛΑΤΑ".  Με τον παραστατικό του λόγο ο κ. Χρηστάκης μας παρέδωσε ένα εξαιρετικό μάθημα ιστορίας. Μετά το τέλος της παρουσίασης έγιναν καίριες ερωτήσεις και ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η βιβλιοπαρουσίαση αυτή είναι ένα κίνητρο για να ξαναδιαβάσουμε την Ιστορία, και τους αγώνες των λαών για αυτοδιάθεση, δημοκρατία και ελευθερία.

Στο τέλος της πολύ ενδιαφέρουσας αυτής συζήτησης, ο συγγραφέας δώρησε στους παρισταμένους 10 αντίτυπα του συγγράμματός του με κλήρωση, τα οποία υπέγραφε  με αφιέρωση.