Την Κυριακή 9 Μαρτίου καλεσμένη της Φιλότεχνης ήταν η συγγραφέας
κ. Ισμήνη Καπάνταη.

Μας παρουσίασε το τελευταίο βιβλίο της «Σικελικός Εσπερινός».

Ακολούθησε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση ανάμεσα στη συγγραφέα και τους φίλους Λέσχης, και υπέγραψε αντίτυπα του βιβλίου της.